• Cuscute, Cuscuta trifolii=C epithymum Cuscute, Cuscuta trifolii=C epithymum
  • Liseron des haies, Calystegia sepium, Convolvulacées Liseron des haies, Calystegia sepium, Convolvulacées